Samorząd Gminy Narewka

Rodzaj:                         gmina wiejska
Powiat:                         hajnowski
Województwo:             podlaskie

Adres 
do korespondencji:
     17-220 Narewka  ul. Białowieska 1

Kontakt:                       tel./ 85/ 682-98-80, 682-98-81, 682-98-82,  682-98-83, 682-98-84
Fax:                             tymczasowo niedostępny

e-mail:                         sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl
strona www:               www.narewka.pl.

Wójt:                          Jarosław Gołubowski

Przewodniczący
Rady Gminy:
              Anatol Romańczuk

Sekretarz Gminy       mgr Jan Chomczuk

Skarbnik Gminy:        Alentyna Olesińska

STATUT GMINY

BUDŻET GMINY
 

Nr konta: 22 8063 0001 0030 0300 0097 0001

(opłata skarbowa, opłata za pełnomocnictwa, podatki, opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny oraz wszelkiego rodzaju opłaty inwestycyjne (np. kolektory słoneczne). opłaty za odpisy z USC.

INFORMACJA

 - Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Gminy Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem: 85 682-98-80

- W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez UG danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: iod_ug_narewka@podlaskie.pl

- Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez UG.

- W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych zadań.

- W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.

- Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.

- Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.

- Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.

- Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Data wytworzenia: 2016-04-27

Wprowadzający: Kajetan Ługowoj

Data wprowadzenia: 2008-01-10

Modyfikujący: Kajetan Ługowoj

Data modyfikacji: 2019-04-02

Opublikował: Kajetan Ługowoj

Data publikacji: 2008-01-10