Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Gminy Narewka

/wejście - kliknij link/

/Narewka/SkrytkaESP

  • umożliwia wnoszenie drogą elektroniczną wszelkiego rodzaju  pism, podań, wniosków, uwag i skarg do tutajszego Urzędu podpisanych  bezpiecznym podpisem elektronicznym opatrzonym certyfikatem kwalifikowanym;
  • pisma wnoszone do Urzędu Gminy Narewka będą traktowane na równi z pismami wnoszonymi drogą tradycyjną /papierową/ i podlegają takiej samej procedurze rozpatrzenia, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego;
  • formaty danych przekazywanych do Urzędu Gminy Narewka w postaci plików (np. załączniki do formularza) powinny być zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U.  z 2005 r. Nr 212 poz. 1766) tj:

- pliki tekstowe lub tekstowo-graficzne:  zapis w formacie pdf, rtf, txt, Open Document;

- pliki graficzne:  zapis w formacie jpg, png;

- pliki skompresowane:  zapis w formacie zip;

  • w przypadku braku kompletu dokumentów strona będzie wzywana do ich uzupełnienia;
  • dokumenty elelktroniczne zawierające wszelkiego rodzaju elementy niebezpieczne,  wirusy, spamy itp. będą automatycznie usuwane z Elektronicznej Skrzynki Podawczej i nie bedą  wprowadzane do Elektronicznego  Obiegu Dokumentów tutejszego Urzędu, i tym samym nie będą rozpatrywande, a ich właściciel nie będzie informowany o etapie ich realizacji.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Data wytworzenia: 2008-05-28

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2008-05-30

Data modyfikacji: 2019-06-14

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2008-05-30