INFRASTRUKTURA

Drogi

1. asfaltowe: 4 km
2. żwirowe: 45,955 km
3. nieutwardzone: 4,01 km

Ogólne: 52,475 km

Wodociągi

1. długość: 96,8 km
2. ilość przyłączy: 1158 szt.
3. długość przyłączy; 34,1 km

Kanalizacja

1. długość: 20,49 km
2. ilość przyłączy; 491 szt.
3. długość przyłączy: 5,9 km

Hydrofornie

1. Narewka: z ujęcia 1440 mł długości każde
2. Lewkowo Stare - 1 ujęcie - 1768 mł długości
3. Siemianówka - z ujęcia - 1608 mł/ d. każde
4. Masiewo I: 1 ujęcie - 2304 mł/długości

Oczyszczalnie

1. Lewkowo Stare - 150 mł/d
2. Nowa Łuka - 150 mł/d
3. Narewka - 250 mł/d max.

Punkty oświetleniowe

1. 525 szt. na terenie gminy


ŚRODKI TRWAŁE BĘDCE WŁASNOŚCIĄ URZĘDU GMINY NAREWKA

Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej oraz sprzętu będącego na jej stanie

Wartość w zł.

1.

GOPS:

 

 

sprzęt komputerowy:

6.894,78

2.

Administracja:

 

 

sprzęt komputerowy:

39.763,45

 

Budynki:

 

 

Urząd Gminy

70.276,75

 

Agronomówka

70.709,86

 

budynek gospodarczy

9.097,32

 

budynek przyjmowania chorych zwierząt

17.977,50

 

Pozostałe środki trwałe:

 

 

garaże

7.771,65

 

drogi

3.683,50

 

linia telefoniczna

5.161,62

 

kocioł c.o.

22.088,15

 

Razem:

246.529,80

3.

Ochrona zdrowia:

382.849,75

4.

Kultura i ochrona dziedzictw kulturowego:

 

 

Budynki:

350.417,50

 

GOK

22.499,39

 

muszla koncertowa

372.916,89

 

Sprzęt nagłaśniający

31.302,62

 

Sprzęt projekcyjny

3.570,00

 

Razem:

407.789,51

5.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.:

 

 

Budynki:

327.750,00

 

Motopompy:

7.790,68

 

Samochody:

86.326,19

 

Radiostacja:

3.708,68

 

Razem:

425.575,55

6.

Oświata i wychowanie:

 

 

Place:

19.652,80

 

Budynki szkolne:

 

 

Lewkowo Stare

127.449,90

 

Siemianówka

179.572,43

 

Narewka

585.052,47

 

Olchówka

82.506,39

 

Budynki mieszkalne:

51.681,19

 

Budynki gospodarcze:

20.716,90

 

Ogrodzenia:

43.775,15

 

Ogrzewanie:

195.907,26

 

Środki dowozu dzieci do szkół

488.964,00

 

Razem:

1.795.278,49

7.

Gospodarka mieszkaniowa:

 

 

Mieszkania:

133.454,25

 

Działki:

4.517,40

 

Razem:

137.971,65

8.

Gospodarka komunalna:

 

 

Wysypiska:

425.852,26

 

Kanalizacja:

 

 

Narewka

976.298,74

 

Lewkowo Stare

733.295,31

 

Nowa Łuka

989.964,49

 

Stoczek

55.648,63

 

Janowo

138.510,42

 

Świnoroje

261.271,83

 

Razem:

3.154.989,42

 

Oczyszczalnie ścieków:

 

Narewka

1.377.887,34

 

Lewkowo Stare

1.373.222,68

 

Nowa Łuka

2.018.080,00

 

Razem:

4.769.190,02

 

Wodociągi:

 

 

Zabłotczyzna

5.922,49

 

Lewkowo Stare i kolonie

264.173,27

 

Mińkówka

37.681,85

 

Narewka

205.388,80

 

Olchówka

86.542,02

 

Ochrydy

34.519,06

 

Podlewkowie

24.428,27

 

Siemianówka i kolonie

506.414,45

 

Mikłaszewo i kolonie

95.726,69

 

Plata

118.194,47

 

Tarnopol i Kruhlik

92.811,33

 

Grodzisk

28.931,52

 

Eliaszuki- Michnówka i kolonie

254.757,19

 

Masiewo

140.670,06

 

Słobódka

33.815,23

 

Gruszki

18.880,00

 

Skupowo

204.237,12

 

Leśna

69.790,55

 

Kapitańszczyzna

32.543,48

 

Bernadzki Most

49.508,66

 

Suszczy Borek

37.870,20

 

Nowa Łuka - Ludwinowo

44.400,70

 

Porosłe

158.568,98

 

Razem:

2.625.776,39

 

Oświetlenie:

65.985,80

 

Kotły c.o. (Gminny Ośrodek Zdrowia):

74.099,69

 

komin

34.662,67

 

regulator ciągu kominowego

60.552,00

 

Kabiny sanitarne:

20.330,00

 

Kontenery ekologiczne:

40.227,72

 

kontenerowa oczyszczalnia ścieków

154.819,30

 

Środki transportu:

198.559,84

 

Odparowywcz propanu:

21.960,00

 

Razem Gospodarka komunalna:

11.647.005,11

9.

Transport i łączność:

66.589,98

 

 

 

 

Wartość środków trwałych wynosi razem:

15.109.589,84

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Iwona Borecka

Wprowadzający: Iwona Borecka

Data wprowadzenia: 2003-09-23

Modyfikujący: Iwona Borecka

Data modyfikacji: 2003-09-23

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-23