Podatki i opłaty lokalne na 2020 r.

Podatek od nieruchomości
Uchwała nr XII/78/19 Rady Gminy Narewka z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.5883 Ogłoszony: 09.12.2019)

Podatek rolny
Uchwała nr XII/77/19 Rady Gminy Narewka z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.5882 Ogłoszony: 09.12.2019)

Podatek leśny
KOMUNIKAT w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

Opublikowane w:
M.P.2019.1018


Warszawa, dnia 18 października 2019 r.
Poz. 1018

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., wyniosła 194,24 zł za 1m3.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: wz. A. Borowska

Podatek od środków transportowych
Uchwała nr XII/79/19 Rady Gminy Narewka z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.5884 Ogłoszony: 09.12.2019)
 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szymaniuk

Data wytworzenia: 2020-01-21

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2020-01-21

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2020-01-21