Podatki i opłaty lokalne

   
Podatki i opłaty lokalne są określane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych i podejmowane poprzez uchwały Rady Gminy. W niektórych przypadkach wysokość podatku lub opłaty lokalnej jest określona ustawowo, i tak:
  1. Wysokość podatku leśnego jest ustalona w Ustawie z dnia 30 października 2002 r. Dz. U. Nr 200, poz. 1682 oraz na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu drewna przez okres trzech pierwszych kwartałów danego roku podatkowego;
  2. Wysokość opłat administracyjnych została określona w załączniku do Ustawy z dnia 11.06.2015 r. dz. U.  z 2015, poz. 783 t.j. o opłacie skarbowe.

Wysokość pozostałych opłat o podatków jest zawarta w uchwałach określających wysokośc stawki na dany rok (patrz menu po lewej).

Pozostałe opłaty kształtują się następująco:

1. Podatek od posaidania psów: Uchwała Nr XXV/245/05 

2. Opłata administracyjna: Uchwała Nr XIV/136/04

3. Opłata adiacencka: Uchwała Nr XIV/132/04

4. Opłata za zajęcie pasa drogowego: Uchwała Nr XXXII/277/14

5. Opłata targowa: Uchwała Nr XXXIII/286/14

6. Opłata za odbiór stałych odpadów komunalnych: Uchwała Nr IV/22/15

7. Zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis: Uchwała Nr XI/97/07

8. Zwolnienia w podatku od środków transportowych: Uchwała Nr X/84/07

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Data wytworzenia: 2016-10-19

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2003-09-23

Modyfikujący: Wioletta Bołtryk

Data modyfikacji: 2016-10-19

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2003-09-23