L.p.

Sołectwo

Nazwisko i imię sołtysa

Adres zamieszkania

Nr telefonu

1.

Babia Góra

Zasim Anatol

Siemieniakowszczyzna 1 17-220 Narewka

685-70-41

2.

Eliaszuki

Rejent Włodzimierz

Eliaszuki 45a 17-220 Narewka

685-61-97

3.

Grodzisk

Kiczkaluk Włodzimierz

Grodzisk 1 17-220 Narewka

685-81-52

4.

Guszczewina

Romańczuk Anatol

Guszczewina 7a 17-220 Narewka

685-81-78

5.

Janowo

Lewsza Henryk

Janowo 6 17-220 Narewka

685-80-99

6.

Krynica

Chodakowski Włodzimierz

Krynica 15 17-210 Narew

681-50-97

7.

Leśna

Wojciechowski Jan

Leśna 16 17-220 Narewka

        -

8.

Lewkowo Nowe

Ławreszuk Mikołaj

Lewkowo Nowe 50 17-220 Narewka

685-61-67

9.

Lewkowo Stare

Bondaruk Maryna

Lewkowo Stare 52 17-220 Narewka

685-62-04

10.

Stare Masiewo

Karetko Anna

Stare Masiewo19 17-220 Narewka

685-86-00

11.

Nowe Masiewo

Marczuk Jan

Nowe Masiewo 16 17-220 Narewka

685-86-63

12.

Michnówka

Ptaszyńska Lilla

Michnówka 9 17-220 Narewka

685-61-31

13.

Mikłaszewo

Trusiewicz Mirosława

Mikłaszewo 24a 17-220 Narewka

685-80-33

14.

Nowa Łuka

Korolczuk Wiaczesław

Nowa Łuka 11 17-220 Narewka

685-70-92

15.

Narewka

Wasilczyk Jerzy

Narewka ul. Mickiewicza 90 17-220 Narewka

685-83-24

16.

Ochrymy

Niedźwiedź Andrzej

Kapitańszczyzna 21 17-220 Narewka

685-60-54

17.

Olchówka

Łuksza Jerzy

Olchówka 5 17-220 Narewka

685-81-79

18.

Planta

Birycki Jan

Planta 28 17-220 Narewka

685-81-55

19.

Podlewkowie

Suchodoa Witalis

Podlewkowie 18 17-220 Narewka

685-60-90

20.

Siemianówka

Trusiewicz Grzegorz

Siemianówka ul. Łąkowa 2 17-220 Narewka

685-71-18

21.

Skupowo

Drozd Aleksander

Skupowo 36 17-220 Narewka

685-84-95

22.

Tarnopol

Sadowski Stanisław

Tarnopol 2 17-220 Narewka

685-70-91

23.

Zabłotczyzna

Wołkowycki Anatol

Zabłotczyzna 2 17-220 Narewka

685-81-18

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2003-09-26

Data modyfikacji: 2005-07-18

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2003-09-26