Jednostki pomocnicze - sołectwa

WYKAZ SOŁTYSÓW Z TERENU GMINY NAREWKA 2024-2029

L.p.

Sołectwo

Nazwisko i imię

Adres e-mail:

Nr telefonu

1

Babia Góra

Zubrycka Ilona

babiagora@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

508-311-112

2

Eliaszuki

Rejent Helena

eliaszuki@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

85 685 61 97
669-407-250

3

Grodzisk

Pawluczuk Bożenna

grodzisk@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

503-662-947

4

Guszczewina

Bielawska Walentyna

guszczewina@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

515-930-550

5

Janowo

Mackiewicz Mateusz

janowo@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

691-220-700

6

Krynica

Chodakowski Jerzy

krynica@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

604-218-960

7

Leśna

Łuszyński Dariusz

lesna@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

668-196-232

8

Lewkowo Nowe

Stocka Barbara

lewkowonowe@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

502-254-835

9

Lewkowo Stare

Jakimiuk Karol

lewkowostare@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

508-243-278

10

Stare Masiewo

Wierzbicki Dawid

staremasiewo@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

883-762-778

11

Nowe Masiewo

Marczuk Rafał

nowemasiewo@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

693-335-506

12

Michnówka

Łuksza Helena

michnowka@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

85 685 61 34
798 577 206

13

Mikłaszewo

Iwanowska Sylwia

miklaszewo@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

794-191-045

14

Nowa Łuka

Charkiewicz Wiktor

nowaluka@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

793-205-078

15

Narewka

Drozd Bogusława

narewka@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

600-570-766

16

Ochrymy

Baczyński Wieczesław

ochrymy@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

602-314-711

17

Olchówka

Miszczuk Klaudia

olchowka@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

510-680-997

18

Planta

Borkowska Feliksa

planta@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

507-281-596

19

Podlewkowie

Suchodoła Witalis

podlewkowie@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

85 685 60 90
602-129-141

20

Siemianówka

Sopoćko Agnieszka+

siemianowka@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

507-732-838

21

Skupowo

Kajdewicz Krzysztof

skupowo@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

85 685 85 57
507-228-711

22

Tarnopol

Bielski Jerzy

tarnopol@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

728-847-721

23

Zabłotczyzna

Wołkowycki Roman

zablotczyzna@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

572-429-167

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Data wytworzenia: 2019-04-01

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2024-07-18

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2019-04-01