URZĄD GMINY PROWADZI NASTĘPUJĄCE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHWA:

I. Rejestry:

1. Rejestr aktów wewnętrznych

2. Rejestr wydawanych upowaznień i pełnomocnictw

3. Rejestr skarg i wniosków

4. Rejestr uchwał

5. Rejestr przeprowadzonych kontroli

6. Rejestr zamówień publicznych

7. Rejestr sprzedanych gruntów

II. Ewidencje:

1. Ewidencja ludności

2. Ewidencja działalności gospodarczej

III. Archiwa:

1. Archiwum zakładowe

    Instrukcję określającą zasady funkcjonowania archiwum zakładowego udostępniamy na pisemny wniosek interesanta.

 

     Na podstawie ustawy o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) Urząd Gminy obowiązany jest do udzielenia niezbędnej dla interesanta informacji. Dane zawarte w rejestrach ewidencjach i archiwach, z wyjątkiem danych łamiących ustawę o ochronie danych osobowych oraz ustawę o informacjach niejawnych, można uzyskać na podstawie ustnego lub pisemnego wniosku złożonego w odpowiednim referacie.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Data wytworzenia: 2003-11-18

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2003-11-18

Modyfikujący: Wioletta Bołtryk

Data modyfikacji: 2004-07-15

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2003-11-18