Zasady postępowania z dokumentacją biurową określają przepisy Instrukcji kancelaryjnej  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2004-07-15

Modyfikujący: Wioletta Bołtryk

Data modyfikacji: 2011-12-21

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2004-07-15