Ewidencja podmiotów posiadających zezwolenia na odbiór i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Narewka

Podstawa prawna: art. 7 ust. 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)

Ewidencja 2020 r.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Data wytworzenia: 2020-02-18

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Modyfikujący: Wioletta Bołtryk

Data modyfikacji: 2020-02-18

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2020-02-18