Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka zostało zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Narewka Nr VII/66/99 z dnia 31.08.1999 r.
Tekst ujednolicony: Uchwała Nr XXXII/273/14załącznik Nr 2

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy

Data wytworzenia: 2016-10-25

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Modyfikujący: Wioletta Bołtryk

Data modyfikacji: 2016-10-25

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2016-10-25