Samorząd Gminy Narewka

Rodzaj:                         gmina wiejska
Powiat:                         hajnowski
Województwo:             podlaskie

Adres 
do korespondencji:
     17-220 Narewka  ul. Białowieska 1

Kontakt:                       tel./ 85/ 682-98-80, 682-98-81, 682-98-82,  682-98-83, 682-98-84
Fax:                             /85/ 682-98-85

e-mail:                         sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl
strona www:               www.narewka.pl.

Wójt:                          mgr Mikołaj Pawilcz

Przewodniczący
Rady Gminy:
              mgr inż Andrzej Marcin Niedźwiedź

Sekretarz Gminy       mgr Jan Chomczuk

Skarbnik Gminy:        Alentyna Olesińska

STATUT GMINY

BUDŻET GMINY
 

Nr konta: 22 8063 0001 0030 0300 0097 0001

(opłata skarbowa, opłata za pełnomocnictwa, podatki, opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny oraz wszelkiego rodzaju opłaty inwestycyjne (np. kolektory słoneczne). opłaty za odpisy z USC.

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Data wytworzenia: 2016-04-27

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2008-01-10

Data modyfikacji: 2018-05-16

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2008-01-10